skip to Main Content
Skräpet bara ökar –
köper du det?
På bara 50 år har avfallsmängderna fördubblats. Om vi inte vänder trenden kommer världen att drunkna i skräp. Mer återvinning räcker inte. Vi måste börja tänka på hur vi konsumerar också. Därför jobbar vi med ¨Räkna till 10¨ – ett enkelt sätt att få klokare köpvanor. Välkommen.
Back To Top