skip to Main Content

Känner du till avfallstrappan?

  • 8 maj, 2017

I Sverige är vi duktiga på att sortera våra sopor, men i takt med att avfallsmängderna ökar så räcker det inte med att sortera. Vi måste även förebygga att avfall uppstår. Avfallstrappan (eller avfallshierarkin) är ett EU-direktiv som är antaget i den…

Läs mer

Räkna till 10 är en satsning som ingår i den långsiktiga regionala avfallsplanen A2020. Målet med planen är bland annat att minska avfallet, hushålla bättre med resurser och minska miljöpåverkan och giftspridning från avfallet. Bakom Räkna till 10 står de tretton medlemskommunerna i Göteborgsregionen: Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö.

Vill du veta mer om Räkna till 10? Kontakta elin.svensson@goteborgsregionen.se

Back To Top