skip to Main Content

Känner du till avfallstrappan?

I Sverige är vi duktiga på att sortera våra sopor, men i takt med att avfallsmängderna ökar så räcker det inte med att sortera. Vi måste även förebygga att avfall uppstår. Avfallstrappan (eller avfallshierarkin) är ett EU-direktiv som är antaget i den…

Läs mer
Back To Top