skip to Main Content
Jordens Resurser Tar Slut 2 Augusti

Jordens resurser tar slut 2 augusti

Den 2 augusti 2017 är det Overshoot Day. Det är dagen som vi har använt upp årets ranson av jordens naturresurser. I år infaller Overshoot day sex dagar tidigare än förra året. På bara sju månader har vi förbrukat jordens årsproduktion av ändliga resurser och därmed överskridit naturens eget budgetförråd. 

Overshoot Day är en kampanj av Världsnaturfonden (WWF) som bygger på forskning och statistik från nätverket The Global Footprint. Avtrycken vi gör här i Sverige visar sig betydligt längre bort där varorna som vi köper produceras men också hur vårat avfall genereras. Det behövs ungefär 1,6 planeter för att återskapa de naturresurser som konsumeras av oss människor. Sverige ligger på topp 10-listan av de länder som använder mest naturresurser, närmare bestämt 4,2 jordklot.

Det går att vända trenden

Trots de skrämmande siffrorna går det att vända trenden. För att vända trenden krävs en omställning till förnybara energikällor. Vi behöver också arbeta mot en cirkulär ekonomi där fokus ligger på återanvändning och där så lite som möjligt går till deponi. När det kommer till mat är det viktigt att minska matsvinnet. Att äta vegetariskt är också bättre för miljön. För att bidra till en hållbar konsumtion är det en god idé att bli medveten om sina köp- och slängbeteenden och att stödja den lokala näringen.

Vad kan du göra för att flytta datumet?

All konsumtion genererar avfall, redan vid produktionen till det att en produkt inte längre uppfyller sin nytta. Inom Räkna till 10 arbetar vi för att minska avfallsmängderna. Genom att tänka efter innan du handlar något nytt och innan du slänger kan du hjälpa till att spara på våra gemensamma resurser. Vi uppmanar dig därmed att stanna upp och tänka efter när du står inför ett köp- eller släng beslut. Behöver jag verkligen köpa/slänga detta? Eller kan jag köpa begagnat? Laga? Låna? Skänka? Vänta med att köpa eller avstå helt?

Gör du redan detta? Då kan du försöka påverka din omgivning att tänka som dig.

Tack för att du räknar till 10. Här kan du läsa mer om hur du kan flytta datumet: www.overshootday.org

 

RÄKNA TILL 10 

Inom Räkna till 10 arbetar vi för att minska avfallsmängderna. Det avfall som vi människor ger upphov till handlar inte bara om det vi slänger, utan även om det avfall som uppstår under produktionen av det vi konsumerar. I augusti kommer vi att belysa tre produkter som ger upphov till en stor mängd avfall totalt: en laptop, en mobiltelefon och ett par byxor.

Källa: Produkters totala avfall – en studie om avfallsfotavtryck och klimatkostnad, IVL Svenska Miljöinstitutet, 2015


OM OVERSHOOT DAY
 

Bakom Overshoot Day står organisationen Global Footprint Network med säte i Kalifornien och som samarbetar med Världsnaturfonden WWF. Varje år beräknar forskarna konsumtionens belastning på naturen. Under större delen av historien har naturens resurser använts för att bygga städer och vägar, odla mat och absorbera koldioxid i en takt som rymts inom jordens budget. I början av 1960-talet användes cirka två tredjedelar av resurserna och länderna hade ekologiska reserver. Men i mitten av 1970-talet bröts en kritisk gräns. 1987 inträffade Overshoot Day 24 december och 2012 var det den 11 augusti.

Källa: www.wwf.se

Back To Top