skip to Main Content
Känner Du Till Avfallstrappan?

Känner du till avfallstrappan?

I Sverige är vi duktiga på att sortera våra sopor, men i takt med att avfallsmängderna ökar så räcker det inte med att sortera. Vi måste även förebygga att avfall uppstår. Avfallstrappan (eller avfallshierarkin) är ett EU-direktiv som är antaget i den svenska miljöbalken och styr hur avfallet ska tas om hand.

Inom Räkna till 10 jobbar vi med de två översta stegen i trappan: “förebygga” och “återanvända”.

Att förebygga att avfall uppstår är det allra bästa. Det kan man göra redan i affären genom att inte köpa onödiga saker eller att inte handla mer mat än man kommer att äta upp. Genom återanvändning uppstår inte heller något avfall eftersom det man tänkt slänga istället används av någon annan eller till något annat. Exempel på återanvändning är att handla second hand och att laga trasiga saker istället för att slänga och köpa nytt.

 

 

Räkna till 10 är en satsning som ingår i den långsiktiga regionala avfallsplanen A2020. Målet med planen är bland annat att minska avfallet, hushålla bättre med resurser och minska miljöpåverkan och giftspridning från avfallet. Bakom Räkna till 10 står de tretton medlemskommunerna i Göteborgsregionen: Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö.

Vill du veta mer om Räkna till 10? Kontakta elin.svensson@goteborgsregionen.se

Back To Top