skip to Main Content
Lucka 8

Lucka 8

Lussa second hand

Hur många luciatåg går i landet under 13 december? Jättemånga! Hur många lusselinnen används? Jättemånga! Och hur ofta används de? En gång om året!

Barn växer ofta ur sitt lusselinne på ett år. Istället för att köpa nytt varje år kan du:
* Köpa på second hand
* Låna från någon vän
* Gå ihop med förskolan eller skolan och köpa in begagnade lusselinnen som alla får använda och kanske till och med låna hem?

Back To Top