skip to Main Content
Så Ska Användandet Av Plastpåsar Minska

Så ska användandet av plastpåsar minska

Plast är den största källan till nedskräpning i naturen och i den marina miljön. I världshaven är det beräknat att ungefär 269 000 ton plast flyter runt. I Östersjön utgör bärkassar och flaskor av plast 70 procent av den totala plastmängden. Om människan fortsätter i den här takten kommer det att vara mer plast än fisk i haven 2050.

Den 1 juni träder en ny förordning i kraft. Den innebär att verksamheter och aktörer som tillhandahåller plastbärkassar måste informera konsumenterna om:

  • plastbärkassars miljöpåverkan
  • fördelarna med att minska förbrukningen av plastbärkassar
  • åtgärder som kan vidtas för att minska förbrukningen

Syftet med lagstiftningen är att minska användandet av plastbärkassar och därmed minska nedskräpningen.

Hur kan du hjälpa till att minska användandet av plastpåsar?

  • ta med en egen bärkasse till affären
  • om du köper en plastbärkasse, spara den och använd den nästa gång du handlar
  • om den inte går att använda längre, sortera den som plastförpackning så att materialet återvinns

Läs mer

Källa: Naturvårdsverket

Back To Top