skip to Main Content

Känner du till avfallstrappan?

I Sverige är vi duktiga på att sortera våra sopor, men i takt med att avfallsmängderna ökar så räcker det inte med att sortera. Vi måste även förebygga att avfall uppstår. Avfallstrappan (eller avfallshierarkin) är ett EU-direktiv som är antaget i den svenska miljöbalken och styr hur avfallet ska tas om hand.

Inom Räkna till 10 jobbar vi med de två översta stegen i trappan: “förebygga” och “återanvända”.

Att förebygga att avfall uppstår är det allra bästa. Det kan man göra redan i affären genom att inte köpa onödiga saker eller att inte handla mer mat än man kommer att äta upp. Genom återanvändning uppstår inte heller något avfall eftersom det man tänkt slänga istället används av någon annan eller till något annat. Exempel på återanvändning är att handla second hand och att laga trasiga saker istället för att slänga och köpa nytt.

 

 

Back To Top