skip to Main Content
Skräpet bara ökar – köper du det?
På bara 50 år har avfallsmängderna fördubblats. Om vi inte vänder trenden kommer världen att drunkna i skräp. Mer återvinning räcker inte. Vi måste tänka på hur vi konsumerar.

av allt som produceras kastas efter ha använts en gång!

av all mat och dryck du köper kommer du kasta!

av soporna i europeiska hav är plastrester från påsar och flaskor!

avfall per person och år

Back To Top